Regie op verzuim?

U weet wat u wilt …….

Gezonde arbeidsomstandigheden en werkplezier

voor uw medewerkers. Maar zonder onnodige financiële risico’s van het verzuim.

Dat kan alleen als u de zorg voor uw verzuimende medewerker goed hebt geregeld.

Wijs met Arbo helpt!

Bij het maken van keuzes, bij de praktische invulling en bij de daadwerkelijke uitvoering van de verzuimbegeleiding.

Wie ben ik?

Anneke de Klerk

Arbeidsdeskundige, organisatieadviseur, projectleider, interimmanager

06-53441601


Ik heb Wijs met Arbo opgericht, omdat ik zag dat veel bedrijven worstelen met de invulling van de arbodienstverlening. Met mijn ervaring in het werkveld van arbo en verzuim draag ik bij aan inzicht in keuzemogelijkheden, waardoor het mogelijk wordt een beslissing te nemen die het beste past bij de organisatie. Mijn inhoudelijke kennis gecombineerd met mijn managementervaring maakt mij een waardevolle gesprekspartner bij organisatievraagstukken rondom arbo en verzuim.

Zoekt u ondersteuning bij eigen regie?

 • Advies bij aanbesteden

  Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Dat kan voor u betekenen dat u een aanbestedingstraject […]
 • Arbeidsdeskundige check

  De arbeidsdeskundige dossiercheck In een aantal gevallen stagneert de re-integratie van uw werknemer. Het niet altijd duidelijk hoe dit komt en u maakt zorgen over de […]
 • Interimmanagement

  “Eigen regie is een bijna magisch woord geworden. Iedere organisatie wil verzuimbegeleiding zoveel mogelijk in eigen regie uitvoeren. Maar lukt dat altijd? En wat is eigen […]
 • Coaching

  In het eigen regiemodel is het belangrijk dat de leidinggevende de regierol ook daadwerkelijk neemt. In een verzuimtraining worden hiervoor de benodigde kennis en instrumenten aangereikt. […]
 • Quickscan

  Wij vinden het belangrijk dat samenwerking met Wijs met Arbo u daadwerkelijk verbetering oplevert. De verbetering kan liggen in rust en continuiteit in uw aanpak van […]
 • Arbeidsdeskundig onderzoek

  Het arbeidsdeskundig onderzoek Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door onze arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige is de specialist als het gaat om de belasting in werk en de […]
 • Verzuimtraining

  In het eigen regiemodel van verzuim vervult de leidinggevende de sleutelrol. Dagelijks in contact met de werknemer is de leidinggevende degene die invloed kan uitoefenen op […]
 • Organisatieadvies

  “Wij zien organisaties worstelen met keuzes rondom gezondheidsbeleid en arbodienstverlening. Het verzuim loopt op en kent soms historisch hoge percentages. Een kwestie van gezond nadenken, kiezen […]
 • Verzuimbegeleiding

  Wijs met Arbo gelooft in een verzuimaanpak waarin verzuimbegeleiding en financieel casemanagement worden gecombineerd. Alleen dan kunt u invulling geven aan een verzuimaanpak die in balans […]
 • Arboconsultancy

  Vraagstukken op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie doen zich regelmatig voor. U hebt als werkgever te maken met veranderende wetgeving, besparingsmaatregelen in uw sector, maar […]
 • Advies van de arbeidsdeskundige

  De arbeidsdeskundige van Wijs met Arbo brengt positieve beweging. “Wij staan voor een aanpak die recht doet aan de belangen van uw medewerker, maar ook aan […]

Wij werken o.a. voor