Eigen regie op verzuim?

U weet wel wat u wilt ……..

Gezonde arbeidsomstandigheden en werkplezier

voor uw medewerkers. Maar zonder onnodige financiële risico’s van het verzuim.

Dat kan alleen als u de zorg voor uw verzuimende medewerker goed hebt geregeld.

Wijs met Arbo helpt!

Bij het maken van keuzes, bij de praktische invulling en bij de daadwerkelijke uitvoering van de verzuimbegeleiding.

 

 

Anneke de Klerk

Directeur Wijs met Arbo

Arbeidsdeskundige en organisatieadviseur

06-53441601


Wijs met Arbo is het bedrijf van Anneke de Klerk. Anneke is arbeidsdeskundige en organisatieadviseur en beschikt over mooie en degelijke ervaring in het werkveld van arbo en verzuim.

Zoekt u ondersteuning bij eigen regie?

 • Verzuimbegeleiding

  Wijs met Arbo gelooft in een verzuimaanpak waarin verzuimbegeleiding en financieel casemanagement worden gecombineerd. Alleen dan kunt u invulling geven aan een verzuimaanpak die in balans […]
 • Verzuimtraining

  In het eigen regiemodel van verzuim vervult de leidinggevende de sleutelrol. Dagelijks in contact met de werknemer is de leidinggevende degene die invloed kan uitoefenen op […]
 • Arbeidsdeskundige check

  De arbeidsdeskundige dossiercheck In een aantal gevallen stagneert de re-integratie van uw werknemer. Het niet altijd duidelijk hoe dit komt en u maakt zorgen over de […]
 • Interimmanagement

  “Eigen regie is een bijna magisch woord geworden. Iedere organisatie wil verzuimbegeleiding zoveel mogelijk in eigen regie uitvoeren. Maar lukt dat altijd? En wat is eigen […]
 • Arboconsultancy

  Vraagstukken op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie doen zich regelmatig voor. U hebt als werkgever te maken met veranderende wetgeving, besparingsmaatregelen in uw sector, maar […]
 • Advies van de arbeidsdeskundige

  De arbeidsdeskundige van Wijs met Arbo brengt positieve beweging. “Wij staan voor een aanpak die recht doet aan de belangen van uw medewerker, maar ook aan […]
 • Organisatieadvies

  “Wij zien organisaties worstelen met keuzes rondom gezondheidsbeleid en arbodienstverlening. Het verzuim loopt op en kent soms historisch hoge percentages. Een kwestie van gezond nadenken, kiezen […]
 • Quickscan

  Wij vinden het belangrijk dat samenwerking met Wijs met Arbo u daadwerkelijk verbetering oplevert. De verbetering kan liggen in rust en continuiteit in uw aanpak van […]
 • Arbeidsdeskundig onderzoek

  Het arbeidsdeskundig onderzoek Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door onze arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige is de specialist als het gaat om de belasting in werk en de […]
 • Coaching

  In het eigen regiemodel is het belangrijk dat de leidinggevende de regierol ook daadwerkelijk neemt. In een verzuimtraining worden hiervoor de benodigde kennis en instrumenten aangereikt. […]
 • Advies bij aanbesteden

  Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Dat kan voor u betekenen dat u een aanbestedingstraject […]

Wij werken o.a. voor